kavels-home

D4-E4 kantoren en appartementen

E4
Ontwerp - AWG, DOK architecten, Geurst en Schultze architecten, Kollhoff en Pols architecten
Kollhoff & Pols - Leidsche Rijn Centre - Centrumboulevard
DID Vastgoedontwikkeling - D4E4
Gem. Utrecht - Woningbouw en kantoren aan de Centrumboulevard